De tuin

Wat in 2016 begon met een leeg weiland, is nu uitgegroeid tot een volwaardige zelfpluktuin van 1 hectare met fruit, bloemen, groenten en oesterzwammen. Zowel eilanders als toeristen weten de tuin te vinden en met elkaar zorgen we ervoor dat de tuin elk seizoen nóg een stukje mooier wordt. Hierbij staan twee onderwerpen centraal: verbinding en goed voor de aarde zorgen.  

Verbinding
De tuin wil graag een bijdrage leveren aan de leefbaarheid op Schiermonnikoog en door samenwerking met anderen voor verbinding zorgen. Verbinding met elkaar, bijvoorbeeld door een koffiemiddag voor ouderen te organiseren of door kinderen van de basisschool kennis te laten maken met de tuin. Maar ook verbinding met de bodem en ons voedsel, door met elkaar aan de tuin te werken en te praten over de waarde van ons eten. 

We willen graag dat de tuin een tuin van ons allemaal wordt. Dat betekent dat je welkom bent. Welkom om rond te kijken, te komen proeven of plukken, maar ook om mee te helpen en mee te denken. Als je het leuk vindt om iets op de tuin te doen, eenmalig een uurtje, of vaker en langer, laat het ons dan vooral weten. Ook als je een activiteit wilt helpen organiseren of daar leuke ideeën over hebt, horen we het graag!

Goed voor de aarde zorgen
Uitgangspunt op de tuin is om goed voor de aarde te zorgen. Door dit jaar na jaar te doen, werken we aan een gezonde, vruchtbare bodem. De planten die we hierop verbouwen, worden hierdoor sterker.

 Om dit te bereiken doen we o.a. het volgende:
~We gebruiken op de tuin geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. 
~Het zaad, plant- en pootgoed is (zoveel mogelijk) biologisch. 
~We gebruiken groenbemesters.
~We lopen in de tuin niet over de bedden en bewerken het land zoveel mogelijk met de hand of met lichte machines. Zo voorkomen we verdichting van de bodem. 
~We proberen we de bodem niet onnodig te keren. Dit is beter voor het bodemleven: o.a. wormen kunnen ons zo helpen om de grond te verbeteren. 

Van leeg weiland...

Naar pluktuin!

De tuinder

Ik ben Janneke van der Velde, de tuinder van de Tuin naast de Branding. Bij de Warmonderhof heb ik de opleiding voor biologisch-dynamische landbouw gevolgd en afgerond. 

Op de Warmonderhof volgde ik de richting Stadslandbouw. Dat klinkt misschien raar op Schiermonnikoog, maar stadslandbouw richt zich (meestal) op kleinschalige projecten, waarbij het directe contact met de consument centraal staat. Dat sloot aan bij mijn wens om groente te verbouwen, dicht bij de mensen die het eten. Biologisch, duurzaam en lokaal zijn woorden die mij aanspreken. De realiteit leert dat het niet eenvoudig is om al die aspecten optimaal aan bod te laten komen. Het (met elkaar) goed voor dit stukje aarde zorgen vind ik uitdagend en inspirerend. Doordat ik op de tuin ben, kan ik met mensen praten over hoe we werken en waarom we dat zo doen. Ik denk dat we daar in deze tijd behoefte aan hebben: weten wie je eten verbouwt en hoe dat gebeurt.

Stichting Vrienden van de Tuin naast de Branding

Stichting Vrienden van de Tuin naast de Branding is opgericht om Janneke te ondersteunen en te helpen om de tuin tot een prachtig project te maken. Het bestuur bestaat nu uit (v.l.n.r.) Bert Messelink (voorzitter), Julia Arnscheidt (secretaris), Wytske Kylstra (bestuurslid) en Petra Koops (penningmeester). Heb je een vraag voor ons? Neem gerust contact met ons op!

Documentaire over de tuin

HockelHage Media en Wadfantastisch.nl maken i.s.m. De Tuin naast de Branding een docu-serie over de pluktuin.

De opnames zijn in volle gang en zullen het gehele jaar plaatsvinden. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat er allemaal gebeurd op de tuin zal Henk Hockelmann het hele jaar diverse momenten vastleggen om vervolgens als een docu-serie uit te zenden op o.a. Schiermonnikoog TV en online. Wordt vervolgd!

Subsidie

De Stichting Vrienden van de Tuin is blij met de toegekende subsidie van de Stichting Marketing, Activiteiten en Promotie Schiermonnikoog (M.A.P.S.), het Iepen Mienskipsfûns en het Waddenfonds.