Kern met Pit

Eind januari was de regionale bijeenkomst van Kern met Pit. Kern met Pit is een initiatief van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Kern met Pit stimuleert het uitvoeren van kleine buurtprojecten die binnen een jaar te realiseren zijn. De Tuin doet hieraan mee.